Ekološka akcija na Kupi

Ekološka akcija na Kupi

Rijeka Kupa izvire iz malog jezerca tirkizno zelene boje smještenog u Nacionalnom parku Risnjak blizu sela Razloge u Gorskom kotaru. Nakon otprilike 100 metara nizvodno, sa desne strane prima vodu povremenog bujičnog potoka Krašićevica, a zatim nastavlja svoj tok prema sjeveroistoku i na kraju prema sjeveru. U početku, Kupa teče brzo ispod izvora, ali nakon nekoliko kilometara postaje mirnija, ispresjecana mnogim umjetnim slapovima koji su nekada služili za pogon vodenica, …